Menu responsywne

Polityka prywatności

1.

Hurtownia Artykułów do sublimacji ADS Polska, właściciel sklepu internetowego dosublimacji.pl, nie sprzedaje i nie udostępnia w jakikolwiek sposób danych personalnych czy teleadresowych (w tym również adresów e-mail) osobom trzecim lub innym podmiotom.


2.

ADS Polska / sklep dosublimacji.pl gromadzi bazę informacji o swoich użytkownikach zebraną podczas składania zamówień przez użytkowników. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów realizacji zamówień przy korzystaniu ze sklepu internetowego dosublimacji.pl.


3.

Sklep Internetowy dosublimacji.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Klientach do minimum potrzebnego do świadczenia usług swoim Klientom na możliwie wysokim poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez ADS Polska towarach czy usługach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty e-mail. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego dosublimacji.pl, nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji czy inną czynność wynikającą ze staranną obsługą Klienta.


4.

Wszelkie dane użytkowników, zgromadzone w bazie danych sklepu dosublimacji.pl są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ma prawo do ich zmiany jak również żądania do zaprzestania ich wykorzystywania lub całkowitego usunięcia.


5.

ADS Polska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail, Klientom których dane teleadresowe uzyskaliśmy poprzez z działalność sklepu dosublimacji.pl takie jak złożenie zamówienia czy zapytanie ofertowe. Pod tym określeniem rozumiemy informacje o produktach, aktualnych promocjach i nowościach oferowanych w sklepie dosublimacji.pl oraz inne komercyjne reklamy związane z działalnością ADS Polska / sklepu dosublimacji.pl.


6.

Klient upoważnia ADS Polska / sklep dosublimacji.pl do przekazania swoich danych takich jak: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail na rzecz osób trzecich (w celu dostarczenia zamówionego produktu do Klienta lub innej czynności dotyczącej obsługi Klienta i zamówienia) takim podmiotom jak firmy kurierskie lub innego rodzaju dostawcom usług świadczonych na rzecz ADS Polska związanych pośrednio lub bezpośrednio z obsługą Klienta. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu obsługi, realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez ADS Polska.


7.

Podanie danych osobowych, teleadresowych w tym adresu e-mail przez użytkownika / Klienta sklepu dosublimacji.pl jest dobrowolne. Podanie w/w danych jest konieczne do zawarcia z ADS Polska umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego dosublimacji.pl oraz obsługi zamówień zgodnie z polityką obsługi Klienta prowadzoną przez ADS Polska. Wszystkie informacje dotyczące Polityki prywatności oraz Regulaminu sprzedaży są ogólnie dostępne, a każdy użytkownik / Klient ma możliwość wglądu do nich na stronie sklepu dosublimacji.pl.
Polityka dotycząca Plików Cookies

Niniejsza Polityka określa zasady wykorzystywania, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ADS Polska, właściciela sklepu internetowego dosublimacji.pl.


Definicje:

Administrator - oznacza ADS Polska, właściciela Sklepu Internetowego dosublimacji.pl, adres: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 91, NIP: 7282557816, REGON: 473302370 , świadczącego usługi drogą elektroniczną który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą administrator prowadzi serwis internetowy, działający w pod adresem internetowym www.dosublimacji.pl.

Urządzenie - oznacza urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną przez serwis dosublimacji.pl.


Serwis dosublimacji.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu ADS Polska z siedzibą pod adresem 93-232 Łódź, ul. Lodowa 91.


Administrator serwisu wykorzystuję pliki cookies w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


W obrębie serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Zasada działania Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenie użytkownika. Zasada działania Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych urządzenia użytkownika.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu dosublimacji.pl.


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem serwisu reklamodawców oraz innych partnerów.