Menu responsywne

Regulamin Sklepu Internetowego dosublimacji.pl

Informacje ogólne

Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem: www.dosublimacji.pl (dalej również jako „ADS Polska”) zasady korzystania z niego i składania zamówień.

Do korzystania ze sklepu internetowego dosublimacji.pl, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na oferowane w nim produkty, niezbędne są:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

- aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego dosublimacji.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sklep internetowy dosublimacji.pl oferuje możliwość zakupu materiałów, urządzeń i produktów służących do wykonywania nadruków techniką sublimacji.


Właściciel sklepu dosublimacji.pl

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy dosublimacji.pl jest firma ADS Polska Krzysztof Stępień z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Lodowa 91, 93-232 Łódź , NIP 728-255-78-16, REGON 473302370.

Dane kontaktowe:

ADS Polska (właściciel sklepu internetowego dosublimacji.pl)
Adres: ul. Lodowa 91, 93-232 Łódź, Polska.
NIP 7282557816, REGON 473302370
Tel./fax.: +48 42 236 83 05
Tel. kom. +48 600 747 700, +48 600 536 700
e-mail: info@adspolska.pl, info@dosublimacji.pl
ING Bank [PL]: 85 1050 1461 1000 0090 9219 2807
ING Bank [EUR]: 16 1050 1461 1000 0097 0004 1057
ING Bank [USD]:05 1050 1461 1000 0091 2563 3736


Zakupy i realizacja zamówienia

W celu dokonania zakupu, należy wybrać określony produkt/produkty na stronie sklepu dosublimacji.pl, umieścić wybrane produkty w koszyku, tj. wyszczególnić je według zamieszczonej na stronie internetowej dosublimacji.pl instrukcji, a następnie wypełnić i wysłać formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej sklepu dosublimacji.pl.

Podczas składania zamówienia Klient proszony jest o podanie swoich danych, wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu:

- imienia i nazwiska / nazwy firmy;

- dokładnego adresu dostarczenia zamówienia - ulicy, numeru domu, lokalu, miasta, kodu pocztowego oraz numeru telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie;

- numeru NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

- adresu e-mail.

Wyrażenie przez Klienta, będącego konsumentem lub prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia.14. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia.

Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest ADS Polska z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Lodowa 91, 93-232 Łódź. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

Zamówienia można składać w dowolnym czasie przez cały rok. Zakupy dostarczane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy firm kurierskich na terenie całej Polski. Zamówienia złożone poza czasem dostarczania zakupów realizowane będą najwcześniej następnego dnia roboczego, stosownie do definicji dnia roboczego wskazanej w zdaniu poprzedzającym.

Ceny produktów znajdujących się na stronie sklepu internetowego dosublimacji.pl:

- wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami netto;

- nie zawierają kosztów dostawy.

Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów netto i brutto wraz z kosztami dostawy) widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. Koszty przesyłki towaru ponosi kupujący.

Dostawy zamówionego towaru realizowane są jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt jednej przesyłki w dowolne miejsce w granicach administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi odpowiednio:

- 12,20 zł netto / 15,00 zł brutto (przedpłata, przelew na konto),

- 14,64 zł netto / 18,00 zł brutto (szybka płatność online),

- 16,26 zł netto / 20,00 zł brutto (płatność za pobraniem).

Ilość przesyłek, a w związku z tym koszt doliczony do ceny zakupionego towaru, wynika bezpośrednio z ilości / wielkości zamówienia dokonanego przez Klienta.

W przypadku dostawy towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy ustalany jest z Klientem każdorazowo indywidualnie w odniesieniu do konkretnego zamówienia i miejsca dostawy.

Płatność dokonywana jest zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w formularzu zamówienia za pomocą następujących opcji płatności:

- za pomocą kart kredytowych, płatniczych i debetowych

- za pomocą systemu przelewów internetowych online

- płatność gotówką, za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w momencie odbioru osobistego

- przelewem zwykłym na konto ADS Polska

W przypadku wybrania, jako formy płatności za towar płatności online za pośrednictwem serwisu „przelewy24.pl”, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu przelewy24.pl) w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności.

W przypadku wybrania, jako formy płatności za towar przelew na konto, Klient niezwłocznie w po złożeniu zamówienia otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail dane do płatności wraz z numerem rachunku bankowego na który zobowiązany jest dokonać płatności zgodnie z zamówieniem. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności przez ADS Polska lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia transakcji. Jeżeli towar ma zostać wysłany w dniu zamówienia, potwierdzenie przelewu należy dostarczyć maksymalnie do godz. 14:00. W przypadku otrzymania potwierdzenia lub zaksięgowaniu płatności po godz. 14:00, zamówienie zostanie zrealizowane / wysłane następnego dnia roboczego.

ADS Polska zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia lub czasowego wstrzymania realizacji w przypadku gdy Klient podczas składania zamówienia błędnie lub niekompletnie wypełni formularz zamówienia co uniemożliwi ADS Polska skuteczną i bezpieczną wysyłkę towaru pod wskazany przez Klienta adres. ADS Polska w takim przypadku podejmie próbę kontaktu z zamawiającym w celu wyjaśnienia niejasności i realizacji zamówienia w możliwie najszybszym terminie.

ADS Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Wszystkie zamówienia wysyłane są z fakturą VAT, fakturą imienną lub paragonem fiskalnym, w zależności od wyboru Klienta wyrażonego przy składaniu zamówienia.

Zamówione przez Klienta towary są dostarczane poprzez firmę kurierską pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Zamówiony towar zostanie nadany do Klienta w czasie do 48 godzin od momentu potwierdzenia przez ADS Polska realizacji danego zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości potwierdzającej realizację na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru czas ten może się wydłużyć. W takiej sytuacji Klient każdorazowo jest zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Termin dostarczenia zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od ADS Polska, w szczególności takich jak: siła wyższa, czy opóźnienie ze strony firmy kurierskiej.


Formy płatności

Za dokonane zakupy na sklepie internetowym dosublimacji.pl Klient po uprzednio dokonanym wyborze w formularzu zamówienia może zapłacić w następujący sposób:

- za pomocą kart kredytowych, płatniczych i debetowych

- za pomocą systemu przelewów internetowych online

- płatność gotówką, za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w momencie odbioru osobistego

- przelewem zwykłym na konto ADS Polska

Numer rachunku bankowego ADS Polska, na który należy dokonywać wpłat w przypadku płatności przelewem:

- Przelewy w PLN: ING Bank [PL]: 85 1050 1461 1000 0090 9219 2807

- Przelewy w EUR: ING Bank [EUR]: 16 1050 1461 1000 0097 0004 1057

- Przelewy w USD: ING Bank [USD]:05 1050 1461 1000 0091 2563 3736

W tytule przelewu każdorazowo należy podać nr. zamówienia lub nr. faktury dot. danego zamówienia.

Opłatę za zamówienie należy wnieść w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia wpłynięcia zamówienia, po upływie tego terminu zamówienie może nie zostać zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności.

Rozliczenia transakcji kartami kredytowymi i debetowymi oraz przelewami internetowymi przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

Płatności

W przypadku wybrania, jako formy płatności za towar płatności online za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na wskazany rachunek, podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu przelewy24.pl) w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności.


Rezygnacja z zamówienia lub jego zmiana

Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego zmiany do chwili wysyłki zamówionych towarów.

Klient może skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, uprzednio informując o tym ADS Polska, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@adspolska.pl lub info@dosublimacji.pl. W tytule wiadomości należy umieścić zapis: „Rezygnacja z zamówienia”, a w treści wiadomości należy określić jakiego zamówienia dotyczy rezygnacja w sposób który umożliwi ADS Polska identyfikację danego Klienta lub zamówienia. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko wtedy, jeżeli dotrze do ADS Polska przed czasem wysyłki zamówienia.

W przypadku zmiany zamówienia przez Klienta procedura jest taka sama jak w przypadku rezygnacji, z tą różnicą iż w tytule wiadomości należy umieścić zapis: „Zmiana zamówienia” i określić w treści wiadomości na czym dana zmiana zamówienia ma polegać.

ADS Polska standardowo prowadzi wysyłkę towarów w dni robocze od poniedziałku do piątku w przedziale godzin między 13:00 a 16:00.


Prawo do odstąpienia od umowy

Dotyczy konsumentów - osób fizycznych

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta nasza firma będzie uważać osobę fizyczną która dokonała zakupu w oparciu o imienną fakturę VAT lub paragon a jej adres doręczenia jest adresem prywatnym nie wskazującym na firmę.

ADS Polska odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne zamówionych towarów, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem. Zwrot i odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży. Klient na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wydania towaru, w tym przypadku od doręczenia paczki przez kuriera lub odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną poprzez wysłanie stosownego oświadczenia wraz z towarem na adres firmy: ADS Polska, ul. Lodowa 91, 93-232 Łódź, info@adspolska.pl

Oświadczenie wraz z towarem należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy a za datę nadania zwrotu przyjmuje się stempel pocztowy lub datę odbioru paczki przez kuriera który nie może być starszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego konsumentem, zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jest do pobrania w tym miejscu. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru. W przypadku nie skorzystania z podanego wzoru oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko oraz dane adresowe osoby odstępującej od umowy, numer faktury imiennej lub paragonu jako dowód zakupu, numer telefonu kontaktowego oraz adres email, wyszczególnienie które przedmioty są zwracane oraz podanie przyczyny zwrotu i numer konta bankowego gdzie ma nastąpić zwrot wpłaconych środków.

Rzecz podlegająca zwrotowi w wyniku odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od zawartej umowy, powinna zostać przesłana na koszt Klienta na adres wskazany w niniejszym regulaminie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument winny jest zwrócić towar w stanie nie zmienionym, nie uszkodzonym, nowym nie wskazującym na żadne ślady użytkowania wraz z oryginalnym opakowaniem oraz kompletny o wszystkie elementy jaki dany produkt zawierał. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne ale klient zostanie obciążony procentowo za zużycie towaru, brak oryginalnego pudełka, instrukcji, uszkodzenie towaru itp. W przypadku kiedy stan zwróconego towaru nie będzie możliwy do przywrócenia jego jako nowy odstąpienie od umowy będzie nieskuteczne.

Ponieważ nasza firma zajmuje się również produkcją i sprzedażą spersonalizowanych gadżetów produkowanych w oparciu o wzór klienta (np. kubki reklamowe z dowolnym nadrukiem) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, produkty takie nie podlegają możliwości odstąpienia od umowy w myśli ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i są wyjątkiem.

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep internetowy dosublimacji.pl zobowiązany jest zwrócić Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie po otrzymaniu rzeczy, ale nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy zamówieniu towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Firma ADS Polska zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia odpowiedniego dokumentu korekty faktury VAT lub paragonu i wysłania go konsumentowi. Konsument zobowiązany jest do podpisania korekty oraz odesłania na adres sprzedającego oraz wskazania numeru konta na jakie mają być zwrócone wszelki koszty powstałe przy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.


Dotyczy Firm

Klient - firma, która zakupił towary lub usługi w naszej firmie, na którą został wystawiony dokument w postaci faktury vat z wskazaniem nazwy firmy, numer NIP itp., nie podlega ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i nie ma prawa zwrotu. Firmy mogą reklamować wadliwy towar, mają też prawo skorzystać z rękojmi lub gwarancji zgodnie z opisem towaru w sklepie na stronie dosublimacji.pl.

ADS Polska odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne zamówionych towarów. Przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Roszczenia reklamacyjne powinny być zgłaszane przez Klientów na dane adresowe sprzedającego wskazane w niniejszym regulaminie ze wskazaniem wady oraz zgłaszanego żądania zgodnego z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonych roszczeń, o których mowa powyżej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Towary sprzedawane w sklepie internetowym dosublimacji.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku udzielenia gwarancji - roszczenia wynikające z gwarancji mogą być zgłaszane na adres wskazany w niniejszym regulaminie, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zamówionego towaru. Reklamacja następuje w formie pisemnej poprzez wysłanie stosownego oświadczenia wraz z towarem na adres ADS Polska.

Oświadczenie wraz z reklamowanym towarem należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru, a za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się stempel pocztowy lub datę odbioru paczki przez kuriera. Oświadczenie powinno zawierać dane klienta wraz z adresem oraz numerem NIP (kopią faktury zakupu lub paragonu) oraz datą otrzymania zamówienia. Klient powinien ustalić termin zwrotu towaru, o którym mowa w oświadczeniu, który nie powinien być również dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Koszty transportu zwrotu pokrywa kupujący. Klient winny jest zwrócić towar w stanie nie zmienionym, nie uszkodzonym, nowym nie wskazującym na żadne ślady użytkowania wraz z oryginalnym opakowaniem oraz kompletny o wszystkie elementy jaki dany produkt zawierał.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma ADS Polska zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia odpowiedniego dokumentu korekty faktury VAT i wysłania go klientowi. Klient zobowiązany jest do podpisania korekty oraz odesłania na adres sprzedającego oraz wskazania numeru konta na jakie mają być zwrócone wszelki koszty powstałe przy sprzedaży. Zwrot kosztów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej korekty faktury VAT lub paragonu.


Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

Hurtownia Artykułów do sublimacji ADS Polska, właściciel sklepu internetowego dosublimacji.pl, nie sprzedaje i nie udostępnia w jakikolwiek sposób danych personalnych czy teleadresowych (w tym również adresów e-mail) osobom trzecim lub innym podmiotom.

ADS Polska / sklep dosublimacji.pl gromadzi bazę informacji o swoich użytkownikach zebraną podczas składania zamówień przez użytkowników. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów realizacji zamówień przy korzystaniu ze sklepu internetowego dosublimacji.pl.

Sklep Internetowy dosublimacji.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Klientach do minimum potrzebnego do świadczenia usług swoim Klientom na możliwie wysokim poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez ADS Polska towarach czy usługach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty e-mail. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego dosublimacji.pl, nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji czy inną czynność wynikającą ze staranną obsługą Klienta. Wszelkie dane użytkowników, zgromadzone w bazie danych sklepu dosublimacji.pl są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ma prawo do ich zmiany jak również żądania do zaprzestania ich wykorzystywania lub całkowitego usunięcia.

ADS Polska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail, Klientom których dane teleadresowe uzyskaliśmy poprzez z działalność sklepu dosublimacji.pl takie jak złożenie zamówienia czy zapytanie ofertowe. Pod tym określeniem rozumiemy informacje o produktach, aktualnych promocjach i nowościach oferowanych w sklepie dosublimacji.pl oraz inne komercyjne reklamy związane z działalnością ADS Polska / sklepu dosublimacji.pl.

Klient upoważnia ADS Polska / sklep dosublimacji.pl do przekazania swoich danych takich jak: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail na rzecz osób trzecich (w celu dostarczenia zamówionego produktu do Klienta lub innej czynności dotyczącej obsługi Klienta i zamówienia) takim podmiotom jak firmy kurierskie lub innego rodzaju dostawcom usług świadczonych na rzecz ADS Polska związanych pośrednio lub bezpośrednio z obsługą Klienta. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu obsługi, realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez ADS Polska.

Podanie danych osobowych, teleadresowych w tym adresu e-mail przez użytkownika / Klienta sklepu dosublimacji.pl jest dobrowolne. Podanie w/w danych jest konieczne do zawarcia z ADS Polska umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego dosublimacji.pl oraz obsługi zamówień zgodnie z polityką obsługi Klienta prowadzoną przez ADS Polska. Wszystkie informacje dotyczące Polityki prywatności oraz Regulaminu sprzedaży są ogólnie dostępne, a każdy użytkownik / Klient ma możliwość wglądu do nich na stronie sklepu dosublimacji.pl.

Składając zamówienie, Klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych oraz teleadresowych w celu obsługi realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Jeśli Klient zgodzi się na otrzymywanie informacji typu newsletter, jego dane, w tym adres poczty elektronicznej, będą wykorzystywane, również w celu wysyłania tego typu wiadomości.

Adresy IP Klientów / użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwera sklepu oraz w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów sklepu internetowego dosublimacji.pl oraz nie są przekazywane osobom trzecim.

Struktura sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych danego użytkownika. Podczas odwiedzania sklepu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego, jego komputera lub innego urządzenia z którego Klient korzysta.


Odbiór towaru, przesyłka kurierska

Przed pokwitowaniem odbioru towaru / przesyłki dostarczonej do Klienta przez określoną firmę kurierską, należy każdorazowo sprawdzić stan każdej przesyłki w celu weryfikacji czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu w czasie transportu, a w szczególności należy zwrócić uwagę na stan zewnętrzny folii, taśm, kartonów czy innych form opakowania zabezpieczających daną przesyłkę.

Sklep dosublimacji.pl w szczególności zwraca uwagę na dokładne sprawdzanie przez Klientów przesyłek zawierających towar szczególnie narażony na uszkodzenia podczas transportu taki jak np. kubki do sublimacji.

ADS Polska dokłada możliwie najwyższych starań aby każda przesyłka docierała bezpiecznie do Klienta między innymi poprzez odpowiedni standard gabarytowy i wagowy paczek zgodny z wytycznymi danego przewoźnika, odpowiednie oznaczenia zewnętrze określające rodzaj danej przesyłki czy dodatkowe, ponadnormatywne zabezpieczenia przesyłek w szczególności wrażliwych na stłuczenia takich jak ceramika.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zawartość nosi znamiona uszkodzenia, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki lub ją odebrać – w jednym i drugim przypadku należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody zgodny ze stanem faktycznym oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługa sklepu w celu wyjaśnienia sytuacji.

Sprawdzenie przez Klienta przesyłki podczas odbioru i ewentualne spisanie protokołu szkody jeśli taka powstała, jest niezbędnym warunkiem do uwzględnienia przez ADS Polska ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w czasie transportu. W takim przypadku, sporządzony protokół szkody lub jego wierną kopię (skan) należy niezwłocznie przesłać na adres ADS Polska: info@adspolska.pl lub info@dosublimacji.pl.

Roszczenia Klienta z tytułu uszkodzenia towaru powstałego w trakcie transportu bez sporządzonego i dostarczonego do ADS Polska protokołu szkody nie będą rozpatrywane.


Postanowienia końcowe

Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego dosublimacji.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym, w przypadku Klientów będących konsumentami - ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna - sprzedaży zawieranej przez sklep internetowy dosublimacji.pl oraz Klientem. Treść regulaminu jest dla obu stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy kupna - sprzedaży między sklepem dosublimacji.pl, a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe lub mało satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w dowolnym czasie w szczególności z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ADS Polska, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie dosublimacji.pl oraz poinformowania swoich Klientów poprzez przesłanie im treści nowego regulaminu na wskazane przez Klientów adresy e-mail. Zmiana niniejszego regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 20 marca 2017.